Акредитирана изпитвателна лаборатория и

нотифицирана техническа служба ТЕХНОТЕСТ:

"Гаранция за сигурност"© от 1963г.
Технически прегледи и изпитвания на ППС

Консултация със специалист-изпитвател
Физическа защита срещу посегателства

Изпитвания, Оценки и Сертификация

ТЕХНОТЕСТ АД е независима частна фирма, напълно самостоятелна и необвързана стопанска организация, която не влиза в състава на други икономически организации или обединения. Това осигурява независимост на фирмата от организациите, производители на продукцията, изпитвана от фирмата, от търговските организации, занимаващи се с вноса и продажбата на тази продукция и от лицата и организациите – потребители на тази продукция.

ТЕХНОТЕСТ АД има специфичната пазарна позиция, която се обуславя от направленията, в които работи и се развива: Акредитирана лаборатория за изпитване (АИЛ) на пътни превозни средства (ППС), електрокари и мотокари и за механични изпитвания на средства за физическа сигурност. Нотифицирана техническа служба на Република България към WP.29 (Световен форум за съгласуване на Правила за превозни средства) на ИКЕ-ООН (Е34/В). Нотифицирана техническа служба категория “А” на Република България към Европейската комисия по Директива 2007/46/ЕО. Орган за сертификация на продукти (ОСП) за физическа защита срещу посегателства.

ТЕХНОТЕСТ АД си партнира с държавните ведомства, регламентиращи и контролиращи и работещи в областта на конструктивната безопасност в сферата на автомобилния транспорт и участваща във въвеждането на европейските норми в българското законодателство; изпълнява делегирани от държавни институции функции като паралелно на това се стреми да предоставя на пазара нови дейности, съответни на потребностите на клиентите, благодарение на своите високо квалифицирани специалисти с богат професионален опит, на наличната изпитвателна апаратура и добра техническа материална база.

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ, ПРОВЕРКИ И ИЗПИТВАНИЯ НА ППС

ТЕХНОТЕСТ е нотифицирана техническа служба (Е34/В) на Република България по Правилата на ИКЕ-ООН, регламентиращи единни условия за одобряване типа на ППС по отношение на системи/определени технически характеристики, компоненти или отделни технически възли.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА СРЕЩУ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

От над десет години ТЕХНОТЕСТ развива уникално за българския пазар направление, разширявайки своята дейност с изпитвания и сертификация на продукти, доказващи нивото на сигурност, безопасност и надеждност на средства за физическа защита срещу посегателства.

ЕКО-СТИКЕРИ ЗА
“ЗЕЛЕНА ЗОНА”
– ЕВРОПА

Задълбочаващите се проблеми с мръсния въздух в редица населени местности доведоха до влизането в сила на нови регулации, касаещи вредните емисии на моторните превозни средства и ограничаващи техния достъп до едни или други части от големите градове в западна Европа.

Ценоразпис на продукти и услуги в ТЕХНОТЕСТ АД

 

История на ТЕХНОТЕСТ