Акредитирана изпитвателна лаборатория ТЕХНОТЕСТ

"Гаранция за сигурност"© от 1963г.
Технически прегледи и изпитвания на ППС

Консултация със специалист-изпитвател
Физическа защита срещу посегателства

Изпитвания, Оценки и Сертификация

ТЕХНОТЕСТ АД е акредитирана изпитвателна лаборатория за транспортни изследвания и нотифицираната техническа служба за България (E34/B). Партнирайки си с държавните ведомства, контролиращи безопасността в транспорта, компанията участва активно в транспонирането на европейските норми в българското законодателство и паралелно с това се стреми да развива и предлага на пазара нови дейности, съответни на потребностите на клиентите. Фирмата успешно развива ново, уникално за страната ни направление, разширявайки областта на своята дейност с провеждане на изпитвания и сертификация на средства за физическа сигурност.

ТЕХНОТЕСТ АД е независима частна фирма, изцяло самостоятелна и необвързана стопанска организация, която не влиза в състава на други икономически организации или обединения.

ТЕХНОТЕСТ АД разполага с добра техническа материална база, с уникални стендове и с високо квалифицирани специалисти с богат професионален опит.

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ, ПРОВЕРКИ И ИЗПИТВАНИЯ НА ППС

ТЕХНОТЕСТ е нотифицирана техническа служба (Е34/В) на Република България по Правилата на ИКЕ-ООН, регламентиращи единни условия за одобряване типа на ППС по отношение на системи/определени технически характеристики, компоненти или отделни технически възли.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА СРЕЩУ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

От над десет години ТЕХНОТЕСТ развива уникално за българския пазар направление, разширявайки своята дейност с изпитвания и сертификация на продукти, доказващи нивото на сигурност, безопасност и надеждност на средства за физическа защита срещу посегателства.

ЕКО-СТИКЕРИ ЗА
“ЗЕЛЕНА ЗОНА”
– ЕВРОПА

Задълбочаващите се проблеми с мръсния въздух в редица населени местности доведоха до влизането в сила на нови регулации, касаещи вредните емисии на моторните превозни средства и ограничаващи техния достъп до едни или други части от големите градове в западна Европа.

Ценоразпис на продукти и услуги в ТЕХНОТЕСТ АД

 

История на ТЕХНОТЕСТ