1. Оценяване на Продукти за Физическа Защита срещу Престъпления

2. Изменения в конструкцията на регистрирани ППС (преустройства)

3. Изменения в конструкцията (типа) на нови ППС, компоненти, отделни технически възли

4. Проверки и/или изпитвания при одобряване типа на ново ППС, компоненти, отделни технически възли

5. Индивидуално одобряване на нови или регистрирани ППС (извън държавите-членки на ЕС или ЕИП)

6. Възстановяване на прекратена регистрация на ППС

7. Екология и безопасност на движението, еко-стикери “Зелена Зона” (за Германия, Австрия, Дания)

8. Периодични технически прегледи (ГТП, СЕМТ, ADR)

9. Определяне на експлоатационен разход на гориво на МПС

10. Други