60 години ТЕХНОТЕСТ

Отбелязването на 60-тият юбилей на акредитираната изпитвателна лаборатория и техническа служба за България ТЕХНОТЕСТ се проведе на 24 януари (вторник) от 18.00 часа в Централния военен клуб в гр. София. Събитието бе уважено от държавния глава и редица гости от пътно-транспортния бранш в страната.

Президентът на Република България Румен Радев отвори официалната част със слово за компанията, в което описа дейността ѝ като изключително важна за безопасността на българските граждани. Той поздрави екипа и ръководство за 60-ия рожден ден на дружеството – години на работа, с които малко фирми у нас могат да се похвалят.

Последваха речи, представяне на поздравителни адреси и връчване на награди, включително от Народно събрание, както и от дългогодишните партньори на “ТЕХНОТЕСТ” – TÜV SÜD (Германия), Министерство на транспорта съобщенията и Изпълнителната агенция “Автомобилна администрация”, изпълнителния директор на “Българска служба по акредитация” г-жа Ирена Бориславова, ректора на Техническия университет в София проф. Иван Кралов, председателя на “Асоциация на полицейските началници” г-н Любомир Йосифов, председателя на Научно-техническиа съюз по транспорта инж. Ясен Ишев и от служителя с най-дълъг стаж в компанията – от над четири десетилетия, инж. д-р Русим Русимов.

Официалната част бе закрита с реч на изпълнителния директор на “ТЕХНОТЕСТ” инж. Драгомир Мицов, който припомни на всички присъстващи най-добрите моменти от историята на фирмата, а именно: Десетте спечелени златни медала на Пловдивския панаир; кооперативното споразумение, с което най-голямата и престижна фирма за технически надзор в света TÜV SÜD признава “ТЕХНОТЕСТ” за равен партньор; нотификацията на “ТЕХНОТЕСТ” и Изпълнителната агенция “Автомобилна администрация” с Note Verbale № 344 на Република България преди близо две десетилетия. Инж. Мицов отдаде успеха на компанията на много четене, мислене и работа, отличаваща се с честност и професионализъм и повтори девиза на фирмата: “Гаранция за сигурност”. В заключение изпълнителният директор на “ТЕХНОТЕСТ” поздрави своите колеги за заслужения празник и им пожела да бъдат здрави и в това объркано време да продължат своята работа, както досега, с високо вдигнато чело!

Проект BG16RFOP002-2.089-3604-С01

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-3604-С01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Бенефициент: „Технотест“ АД

Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 42 500,00 лв. европейско и  7 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.03.2022г.
Край: 21.06.2022 г.

Нови правила за преминаване през Зелени зони във Франция

Еко-стикери за преминаване на ППС през зелените зони във Франция НЕ СЕ ИЗДАВАТ ЗА:

 • Леки ППС с дата на първоначална регистрация преди 01.01.1997
 • Товарни ППС < 3.5t с дата на първоначална регистрация преди 01.10.1997
 • Мотопеди, мотори, триколки, ATV и бъгита с дата на първоначална регистрация преди 01.06.2000
 • Товарни влекачи с дата на първоначална регистрация преди 01.10.2000

Повече информация можете да намерите тук.

ОСП: Предоставяне правото на органа да използва гъвкав обхват на акредитация

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че със заповед № А 471/02.08.2021 г. на ИА „Българска служба за акредитация” е разрешено използване от ОСП на гъвкав обхват за акредитация. С това се позволява въвеждането на нова версия на стандартите/.основните документи или стандарти/основни документи, които ги заменят без предварително съгласие на ИА „БСА”.

Актуалните версии на стандартите се отразяват в таблица, публикувана в страницата Сертификация на продукти – обща информация, раздел Обхват и схеми за сертификация.

За повече сведения се запознайте с актуалната версия на Процедура за клиента ПК-01, или се обърнете за допълнителна информация на посочените за целта контакти.

От Ръководството на ОСП

Нови правила за преминаване на товарни ППС през Зелени зони в Дания

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от 01.07.2020г. влизат в сила нови регулации за преминаване на дизелови товарни ППС през зелените зони в Дания.

Правилата включват отпадане валидността на досега издаваните еко-стикери, т.е. товарните ППС притежаващи еко-стикер могат да го свалят от предния прозорец на ППС, тъй като същият вече не представлява валидно основание за навлизане в зелена зона. Еко-стикерите ще бъдат заместени с обща информационна система, изискваща регистрация в някои от случаите, а контролът ще се извършва от камери, разпознаващи регистрационните номера на пътуващите през еко-зоната ППС и сравняващи ги с новата единна база данни. Към момента, еко-зоните в Дания обхващат градовете Aalborg, Århus, Copenhagen (København), Frederiksberg и Odense. Повече информация за техния обхват можете да намерите в галерията по-долу.

Новите правила ще се прилагат в три фази, както следва:

Фаза-1: от 01.07.2020г. се забранява достъпа (без регистрация) на следните товарни ППС:

 • Дизелови товарни ППС до 3,5т., с дата на първа регистрация преди 01.01.2007г. (вкл.)
 • Дизелови товарни ППС над 3,5т, вкл. автобуси за превоз на пътници с 9 или повече седалки с дата на първа регистрация преди 01.10.2009г. (вкл.)

Фаза-2: от 02.07.2022г. се забранява достъпа (без регистрация) на следните товарни ППС:

 • Дизелови товарни ППС до 3,5т., с дата на първа регистрация преди 01.01.2012г. (вкл.)
 • Дизелови товарни ППС над 3,5т, вкл. автобуси за превоз на пътници с 9 или повече седалки с дата на първа регистрация преди 01.10.2015г. (вкл.)

Фаза-3: от 01.07.2025г. се забранява достъпа (без регистрация) на следните товарни ППС:

 • Предстои да бъде уточнено.

РЕГИСТРАЦИЯ на по-стари товарни дизелови ППС:

 • По-стари дизелови товарни ППС до 3,5т. с дата на първа регистрация преди описаните по-горе МОГАТ ЗА ВЛИЗАТ В ЕКО-ЗОНИТЕ СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦ.РЕГИСТРАЦИЯ, ако: (1) датата им на първа регистрация е след 01.01.2001г., (2) притежават инсталиран (сертифициран/регистриран) филтър за твърди частици (DPF/PM) и (3) притежават документално доказуема екологична категория EURO 3 или по-висока.
 • По-стари дизелови товарни ППС над 3,5т., вкл. автобуси за превоз на пътници с 9 или повече седалки, с дата на първа регистрация преди описаните по-горе МОГАТ ЗА ВЛИЗАТ В ЕКО-ЗОНИТЕ СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦ.РЕГИСТРАЦИЯ, ако датата им на първа регистрация е след 01.10.2006г., притежават инсталиран (сертифициран/регистриран) филтър за твърди частици (DPF/PM) и документално доказуема екологична категория EURO 4 или по-висока.

Глоби за неспазване на ограниченията:

Глобите за преминаване през еко-зони на ППС без право на свободен достъп и без регистрация са в еквивалентния размер на 200 € за товарни ППС до 3,5т. и 1700 € за товарни ППС над 3,5т.

ТЕХНОТЕСТ ИЗВЪРШВА РЕГИСТРАЦИЯ на товарни дизелови ППС за еко-зоните в Дания. Изискуеми документи са:

 • Копие от Свидетелство за регистрация Част-1  на ППС;
 • Копие от документ за монтиран (сертифициран/регистриран) филтър за твърди частици (DPF/PM);
 • В случаите, в които позиция V.9 в свидетелството за регистрация не е попълнена: копие от документ, указващ принадлежност на ППС към еопределена кологична (EURO) категория, като например СЕМТ/ECMT сертификат, т.нар. зелен сертификат (протоколи от периодичните прегледи не се зачитат), COP или друг сертификат/официален документ от производителя или негов упълномощен представител – на английски език.

За повече информация за извършваните регистрации на товарни дизелови ППС за достъп до еко-зоните в Дания, можете да се свържете с нас на тел. (02) 973 91 40, 973 91 81, или на имейл office@technotest.bg.

Изключения:

 • По-нови дизелови товарни ППС до 3,5т. с дата на първа регистрация след описаните по-горе и екологична категория EURO 4, 5 или 6 НЕ подлежат на регистрация за преминаване през еко-зоните. Такива ППС се регистрират автоматично от единната система.
 • По-нови дизелови товарни ППС над 3,5т., вкл. автобуси за превоз на пътници с 9 или повече седалки, с дата на първа регистрация след описаните по-горе и екологична категория EURO 5 или 6 НЕ подлежат на регистрация за преминаване през еко-зоните. Такива ППС се регистрират автоматично от единната система.
 • Забраните НЕ важат за мотори/мотопеди, леки ППС и за електрически или движещи се на бензин или газ/метан товарни ППС, както за товарни ППС на възраст над 30г., регистрирани като олд-таймери (ретро автомобили). Такива ППС могат да се придвижват свободно през еко-зоните в Дания.

Обхват на еко-зоните в Дания към 01.07.2020г.:

Aalborg

Aalborg

Aarhus

Aarhus

Copenhagen & Frederiskberg

Copenhagen & Frederiskberg

Odense

Odense

На вниманието на операторите, извършващи автобусен превоз на пътници

Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да Ви уведомим, че акредитирана изпитвателна лаборатория ТЕХНОТЕСТ АД разполага с одобрен стенд за изпитване закрепването на допълнително монтирани обезопасителни колани в автобусите, които не са заводски окомплектовани с такива, според изискванията на Правило-14 на ИКЕ на ООН. Цените на услугата можете да намерите на страница Ценоразпис, или като кликнете ТУК. За повече информация, можете да се свържете с нас на посочените координати.

Екипът на ТЕХНОТЕСТ

55 години ТЕХНОТЕСТ: „Гаранция за сигурност“

н.с. инж. Драгомир Мицов

Тази година ТЕХНОТЕСТ АД отбеляза 55 ГОДИНИ от своето учредяване. Благодарим на всички наши колеги, партньори, клиенти и приятели за проявеното през годините доверие!

 

 

ОСП: Приключила процедура по преакредитация и разширяване на обхвата

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че ИА „Българска служба за акредитация” завърши процедурата по преакредитация и разширяване на обхвата на Органа за сертификация на продукти.

Със заповед № А 388/23.10.2018 г. на Изпълнителния директор на ИА „БСА” е преиздаден Сертификат БСА Рег. № 4 ОСП/23.10.2018 г., валиден до 23.10.2020 г.

Обхватът за акредитация на органа е разширен с прилагане на изискванията към продукти – сейфове, посочени в стандарти:

– БДС EN 14450  „Хранилища за ценности. Изисквания, класификация и методи на изпитване на устойчивост срещу кражба с взлом. Сейф-шкафове” за устойчивост срещу взлом;

– БДС EN 15659  „Хранилища за ценности. Класификация и методи за изпитване на устойчивост срещу пожар. Леки противопожарни хранилища”

 

От Ръководството на ОСП

02.11.2018 г

ОСП: Международно признаване на издаваните от ОСП Сертификати

 

 

 

Уважаеми клиенти,

От 24 февруари 2017 г. Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ е със статут на страна по Многостранното споразумение на Международния акредитационен форум IAF (IAF MLA) за областта Сертификация на продукти (по изискванията на стандарт ISO/IEC 17065).

Споразумението е за  взаимно признаване на прилаганите схеми за акредитация.

Това представлява изключителна стъпка в осигуряване на международно взаимно признаване на дейностите по оценяване на съответствието,  извършвано от органите за сертификация на продукти. За акредитираният орган по сертификация на продукти ТЕХНОТЕСТ – Направление „Оценяване“, този факт създава международна легитимност на издадените от него сертификати.

Актуални и бъдещи забрани за движение на товарни МПС в Австрия

Забраната за движение на товарни МПС с екологична категория „Евро 1” и по-ниска вече съществува в цяла Виена и в общините на източна Долна Австрия (Niederöstrerreich).

В Бургенланд (Burgenland) и в една голяма област на Долна Австрия е забранено изцяло движението на товарни МПС, регистрани преди 1991 г.

От 01 януари 2017 г. тази забрана е още по-строга: Във Виена и Долна Австрия забраната за движение вече важи и за товарни МПС с екологична категория „Евро 2”.

В много области на Щирия (Steiermark) вече е в сила забрана за движение на МПС с с екологична категория „Евро 2”, но за МПС с максимално допустима пълна маса от и над 7,5 тона.

От тази забрана за движение са засегнати следните пътни превозни средства:

Виена (Wien)

Всички товарни автомобили, независимо от масата на превозното средство – вкл. лекотоварни автомобили, ванове, фискални товарни автомобили ….. ако са регистрирани като товарни МПС (категории N1, N2 и N3).

 • Екологична категория ЕВРО 2 и по-ниска: от 01.01.2016 г.

Долна Австрия (Niederösterreich)

Всички товарни автомобили, независимо от масата на превозното средство – вкл. лекотоварни автомобили, ванове, фискални товарни автомобили ако са регистрирани като товарни автомобили (категории N1, N2 и N3)

 • Екологична категория ЕВРО 2 и по-ниска: от 01.01.2016 г.

Горна Австрия (Oberösterreich)

Всички МПС от категории N2 и N3 (товарни автомобили с максимално допустима пълна маса над 3,5 тона)

 • Екологична категория ЕВРО 2 и по-ниска: от 01.07.2016 г.

Щирия (Steiermark)

Товарни МПС над 7,5 тона, т.е. МПС от категории N2 и N3 с максимално допустима пълна маса над 7,5 тона

 • Екологична категория ЕВРО 2 и по-ниска.

Издаване на ЕКО-стикери:

От територията на България, Еко-стикери за товарни ППС с пълна маса над 3,5 тона могат да бъдат закупени от ТЕХНОТЕСТ АД.

Автомобили с пълна маса до 3,5 тона включително могат да получат съответен еко-стикер след представяне за физически оглед в оторизиран местен сервиз/пункт за технически прегледи или в центровете на ÖAMTC (Австрийски авто-мото-туринг клуб) или TÜV SÜD-Австрия. За безпроблемно и правилно определяне на екологичната категория е необходимо представянето на всики регистрационни данни, отнасящи се до тази категория.

В центровете на ÖAMTC в Австрия еко-стикерът струва 25 Евро. Санкцията за нарушаване на забраната за движение или за движение без еко-стикер или с фалшив еко-стикер възлиза на 2180 Евро.