Entries by ТЕХНОТЕСТ АД

60 години ТЕХНОТЕСТ

Отбелязването на 60-тият юбилей на акредитираната изпитвателна лаборатория и техническа служба за България ТЕХНОТЕСТ се проведе на 24 януари (вторник) от 18.00 часа в Централния военен клуб в гр. София. Събитието бе уважено от държавния глава и редица гости от пътно-транспортния бранш в страната. Президентът на Република България Румен Радев отвори официалната част със слово […]

Проект BG16RFOP002-2.089-3604-С01

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-3604-С01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Бенефициент: „Технотест“ АД Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 42 500,00 лв. европейско и  7 500,00 лв. национално съфинансиране. Начало: 21.03.2022г. Край: 21.06.2022 г.

Нови правила за преминаване през Зелени зони във Франция

Еко-стикери за преминаване на ППС през зелените зони във Франция НЕ СЕ ИЗДАВАТ ЗА: Леки ППС с дата на първоначална регистрация преди 01.01.1997 Товарни ППС < 3.5t с дата на първоначална регистрация преди 01.10.1997 Мотопеди, мотори, триколки, ATV и бъгита с дата на първоначална регистрация преди 01.06.2000 Товарни влекачи с дата на първоначална регистрация преди 01.10.2000 Повече […]

ОСП: Предоставяне правото на органа да използва гъвкав обхват на акредитация

Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че със заповед № А 471/02.08.2021 г. на ИА „Българска служба за акредитация” е разрешено използване от ОСП на гъвкав обхват за акредитация. С това се позволява въвеждането на нова версия на стандартите/.основните документи или стандарти/основни документи, които ги заменят без предварително съгласие на ИА „БСА”. Актуалните версии на стандартите се […]

На вниманието на операторите, извършващи автобусен превоз на пътници

Уважаеми дами и господа, Бихме искали да Ви уведомим, че акредитирана изпитвателна лаборатория ТЕХНОТЕСТ АД разполага с одобрен стенд за изпитване закрепването на допълнително монтирани обезопасителни колани в автобусите, които не са заводски окомплектовани с такива, според изискванията на Правило-14 на ИКЕ на ООН. Цените на услугата можете да намерите на страница Ценоразпис, или като […]

Отворено писмо до българските медии и общественост

Уважаеми дами и господа, Публикуваме на Ваше внимание отворено писмо от ТЕХНОТЕСТ АД и ТИАТ АД, във връзка с проектозакона за пътните транспортни средства и работата на ИА „Автомобилна администрация“ Otvoreno_pismo_TECHNOTEST_TIAT

ОСП: Приключила процедура по преакредитация и разширяване на обхвата

Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че ИА „Българска служба за акредитация” завърши процедурата по преакредитация и разширяване на обхвата на Органа за сертификация на продукти. Със заповед № А 388/23.10.2018 г. на Изпълнителния директор на ИА „БСА” е преиздаден Сертификат БСА Рег. № 4 ОСП/23.10.2018 г., валиден до 23.10.2020 г. Обхватът за акредитация на органа е […]

ОСП: Международно признаване на издаваните от ОСП Сертификати

      Уважаеми клиенти, От 24 февруари 2017 г. Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ е със статут на страна по Многостранното споразумение на Международния акредитационен форум IAF (IAF MLA) за областта Сертификация на продукти (по изискванията на стандарт ISO/IEC 17065). Споразумението е за  взаимно признаване на прилаганите схеми за акредитация. Това представлява изключителна […]

ОСП: Промени в схемите, правилата и процедурите за сертификация

Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че са направени промени в схемите, процедурите и правилата за сертификация на Органа за сертификация на продукти – Направление „Оценяване“ към ТЕХНОТЕСТ АД. Причина за промените е резултата от анализа на получената обратна информация от заинтересованите страни и извършения преглед за функциониране на схемите за сертификация. Като общо промените касаят редът […]