Entries by ТЕХНОТЕСТ АД

Нови правила за преминаване на товарни ППС през Зелени зони в Дания

Уважаеми клиенти, Уведомяваме ви, че от 01.07.2020г. влизат в сила нови регулации за преминаване на дизелови товарни ППС през зелените зони в Дания. Правилата включват отпадане валидността на досега издаваните еко-стикери, т.е. товарните ППС притежаващи еко-стикер могат да го свалят от предния прозорец на ППС, тъй като същият вече не представлява валидно основание за навлизане […]