Оценки по Методика на ДКСИ

ТЕХНОТЕСТ АД извършва оценяване на съответствието на металните каси (контейнери, сейфове), шкафове, заключващи механизми и резачки за унищожаване на информационни носители, използвани за физическа защита на класифицираната информация съгласно изискванията на т. 1 от “Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация”.

Оценяването се извършва по реда, посочен в Процедура ПКИ-01 “Оценяване на съответствието на продукти за физическа защита на класифицираната информация”.

За извършване на услугата клиентът попълва и предоставя заявка (по образец) с необходимите данни.

Цените на извършваните услуги са посочени в ценоразпис.

Методика на ДКСИ

Процедура за Оценяване ПКИ-01

Заявка

Ценоразпис