Определяне на експлоатационен разход на гориво на МПС

При прегледа се представят:

  • МПС в изправно техническо състояние и
  • регистрационен талон – част I и II.

Това изпитване се извършва на основание на:

  • Наредба № 3/1990 на МТ – за нормиране на разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите
  • Правило 84 на ИКЕ на ООН “Еднакви условия за типово одобрение на автомобили с двигатели с вътрешно горене по отношение на измерването на разхода на гориво”
  • Работна инструкция на Направление „Изпитвания” при ТЕХНОТЕСТ.