Одобряване на доокомплектовани нови ППС (категории M, N и O)

Изпитванията и проверките се извършват на основание на следните приложими регулаторни актове за съответното ППС, компонент или отделен технически възел, описани в:

–           Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства

–           Наредба № 60/2009 на МТИТС – за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркетата

–           Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства

–           Правила на ИКЕ – ООН