ОСП: Международно признаване на издаваните от ОСП Сертификати

 

 

 

Уважаеми клиенти,

От 24 февруари 2017 г. Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ е със статут на страна по Многостранното споразумение на Международния акредитационен форум IAF (IAF MLA) за областта Сертификация на продукти (по изискванията на стандарт ISO/IEC 17065).

Споразумението е за  взаимно признаване на прилаганите схеми за акредитация.

Това представлява изключителна стъпка в осигуряване на международно взаимно признаване на дейностите по оценяване на съответствието,  извършвано от органите за сертификация на продукти. За акредитираният орган по сертификация на продукти ТЕХНОТЕСТ – Направление „Оценяване“, този факт създава международна легитимност на издадените от него сертификати.