Кариери

Като акредитирана изпитвателна лаборатория за транспортни изследвания, ТЕХНОТЕСТ АД е позиционирана в сектор, налагащ поддържането на екип от високо квалифицирани специалисти с инженерно образование и богат професионален опит.

Компанията партнира с държавните ведомства, контролиращи безопасността в транспорта и участваща в транспонирането на европейските норми в българското законодателство, което налага членовете на екипа  да притежават и добри организационни умения.

ТЕХНОТЕСТ АД също така успешно развива ново, уникално за страната ни направление, разширявайки областта на своята дейност с провеждане на изпитвания и сертификация на средства за физическа сигурност. Позициите в това направление изискват кандидатите за работа да притежават специфични познания.

Предприятието изпълнява функции, делегирани от държавните институции, но паралелно на това се стреми да предоставя на пазара нови дейности, съответни на потребностите на клиентите. В този смисъл, кадрите на ТЕХНОТЕСТ АД следва да притежават висока компютърна грамотност и добри комуникационни умения.

_____

Към момента, ТЕХНОТЕСТ АД търси специалисти за следните вакантни (постоянни) позиции: ИНЖЕНЕР-МЕХАНИЦИ; ЕКСПЕРТ-ОЦЕНИТЕЛ. Повече информация можете да намерите във файловете долу, или като се свържете с нас на посочените КОНТАКТИ:

Позиции в направление Изпитвания

Позиции в направление Оценяване

_____

Ако притежавате инженерно образование и желаете да научите какви са възможностите да станете част от екипа на ТЕХНОТЕСТ, не се колебайте да изпратете своите данни чрез формуляра на тази страница.

*Всички полета са задължителни