Изпитвания на врати, прозорци и капаци

С използване на разработен съгласно изискванията на стандартите “Универсален стенд за изпитване на устойчивост на взлом на строителни конструкции BRCP-2009”, окомплектован с необходимите устройства, продуктите се подлагат на различни натоварвания за определяне тяхната устойчивост срещу взлом.

Изпитванията включват определяне на механичната якост срещу статични и динамични натоварвания и ръчна атака с инструмент съгласно стандартни методи посочени в:

  • БДС EN 1628 “Пешеходни врати, прозорци, окачени фасади, решетки и капаци. Метод за изпитване за установяване устойчивостта при статично натоварване”.
  • БДС EN 1629 “Пешеходни врати, прозорци, окачени фасади, решетки и капаци. Метод за изпитване за установяване устойчивостта при динамично натоварване”.
  • БДС EN 1630 “Пешеходни врати, прозорци, окачени фасади, решетки и капаци. Метод за изпитване за определяне на устойчивостта срещу опит за ръчно разбиване”.

Целта е определяне класа на устойчивост срещу взлом по изискванията на стандарт БДС EN 1627 “Пешеходни врати, прозорци, окачени фасади, решетки и капаци. Устойчивост срещу взлом. Изисквания и класификация”.