История и Статут

ТЕХНОТЕСТ АД е нотифицирана техническа служба и акредитирана лаборатория за изпитване на ППС, партнираща си с държавните ведомства, контролиращи и работещи в областта на конструктивната безопасност на ППС.

Специфичната пазарна позиция на фирмата се обуславя от статута й на техническа служба и акредитирана изпитвателна лаборатория за тпроверки и изпитвания на ППС, партнираща си с държавните ведомства и участваща в прилагането на европейските технически изисквания в българското законодателство. ТЕХНОТЕСТ АД е независима частна фирма, напълно самостоятелна и необвързана стопанска организация, която не влиза в състава на други икономически организации или обединения. Това осигурява независимост на фирмата от организациите, производители на продукцията, изпитвана от фирмата, от търговските организации, занимаващи се с вноса и продажбата на тази продукция и от лицата и организациите – потребители на тази продукция.

Фирмата изпълнява функции, делегирани от държавните институции, и паралелно на това се стреми да предоставя на пазара нови дейности, съответни на потребностите на клиентите, благодарение на своите високо квалифицирани специалисти с богат професионален опит, уникални стендове и добра техническа материална база. Фирмата успешно развива ново, уникално за страната ни направление, разширявайки областта на своята дейност с провеждане на изпитвания и сертификация на средства за физическа сигурност.

 • 1963

  Фирмата е основана с разпореждане № 260 на Министерски съвет и регистрирана като научно-изследователски и проектно-конструкторски институт по двигатели и автомобили към ДСО „Транспортно машиностроене“ – НИПКИДА

 • 1989

  По Указ № 56 за стопанска дейност приема статут на Държавна фирма (ДФ)

 • 1992

  ДФ се пререгистрира в ТЕХНОТЕСТ ЕООД с Държавно имущество

 • 1993

  Започва да развива и дейности, свързани с обслужването на леки и товарни автомобили; извършва се гаранционен и извънгаранционен сервиз

 • 1998

  Сключва се договор за работническо-мениджърска приватизация като 60% от капитала на дружеството се продава на ТЕХНОТЕСТ 2001 АД

 • 1999

  Фирмата се преобразува в акционерно дружество ТЕХНОТЕСТ АД

 • 2001

  Подписва се Кооперативно споразумение между ТЕХНОТЕСТ АД и TÜV Verkehr und Fahrzeug GmbH (сега TÜV SÜD Auto Service), регион Саксония в областта на периодичните техническите прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, изпитвания на ППС, обученията на кадри в сферата на транспорта и др.п.

  ТЕХНОТЕСТ АД получава правото да се представя с името “Партньор на TÜV”

 • 2004

  Разкрива се звено към лабораторията на Направление „Изпитвания“, извън обхвата на акредитацията й, извършващо изпитвания на хранилища за ценности срещу взлом

 • 2005

  ТЕХНОТЕСТ е нотифицирана техническа служба на Република България към WP.29 (Световен форум за съгласуване на Правилата за превозни средства) на ИКЕ -ООН (Е34/В).

  ТЕХНОТЕСТ, заедно със своя партньор TÜV SÜD AS – Sachsen, е един от учредителите на Сдружението за технически надзор в България

 • 2008

  Изпитванията на хранилища за ценности са включени в обхвата на акредитацията на Направление „Изпитвания”.

  Започва разширяване на дейността на изпитвателната лаборатория в насока изпитване на средства за физическа защита. Разкрива се ново Направление „Оценяване” с цел създаване на Орган по сертификация на продукти.

 • 2010

  Направление „Оценяване” получава акредитация от ИА „БСА” като Орган по сертификация на продукти и регистрационен № 4 ОСП

 • 2014

  ТЕХНОТЕСТ е определена и нотифицирана като техническа служба категория „А“ на Република България към Европейската комисия, за изпитване на ППС от категория M, N и O по приложения към Директива 2007/46/ЕО и приложения към Регламенти на Еропейския съюз.

  Направление “Изпитвания” е определено и нотифицирано като техническа служба категория “А” на Република България към Европейската комисия по Директива 2007/46/ЕО

 • 2018

  ТЕХНОТЕСТ е определена и нотифицирана като техническа служба категория „А“ на Република България към Европейската комисия, за изпитване на ППС от категория L по приложения към Регламенти на Еропейския съюз, които са към Регламент (ЕС) № 168/2013.