Информация за потребителите на сертифицирани продукти

Уважаеми потребители на сертифицираните от нас продукти,

За да бъдете сигурни в съответствието със стандартите на закупуваните от Вас продукти за физическа защита, моля да имате предвид следното:

1. Оценяване на съответствието на продукти от страна на ОСП (Направление “Оценяване” – ТЕХНОТЕСТ) се отнася само и единствено за техния клас на устойчивост срещу кражба с взлом, огън или куршуми. Оценката не включва останалите технически характеристики.

2. Издадените сертификати касаят само и единствено посочените в тях конкретни типове и модели продукти. Всяка промяна в конструкцията и окомплектоването извън допустимите, която е извършена от производителя или направена по Ваше желание, води до тяхното автоматично анулиране.

3. Сертификатите не важат за продукт,

  • който не е окомплектован съгласно документите;
  • който не е анкериран/монтиран съгласно изискванията;
  • върху който са извършени нерегламентирани промени.

4. При закупуване на сертифицирани от ОСП продукти е необходимо:

  • да се уверите, че на сейфове, трезорни врати, депозитни системи и защитни стъкла са поставени задължителните маркировъчни табелки/стикери (виж Приложение 1);
  • да изисквате от производителя/търговеца необходимите документи, придружаващи сертифицирания продукт (копие от сертификата, заедно с посочените в него приложения и инструкциите за монтаж и експлоатация);
  • да проверите валидността на предоставения сертификат – датата е посочена в документа. Номерът на сертификата е посочен и в маркировъчната табелка на хранилища за ценности. При съмнения проверете информацията в “Регистър на издадените сертификати”;
  • да се уверите, че посоченият продукт е окомплектован със съответните ключалки и елементи за закрепване, посочени в документите.

5. Закрепването на продуктите (ако това не се извършва от доставчика) извършете с предоставените като комплект в продукта анкериращи елементи, по предписания от производителя начин.

6. За да се запази действието на сертификата, не извършвайте сами и не възлагайте на неоторизирани лица промени в конструкцията и окомплектоването на продукта. При необходимост от ремонт или промени се обръщайте само към производителя/търговеца.

За повече информация или при констатация на различия се свържете с нас чрез посочените към сайта в раздел “Контакти” телефони и електронна поща.

Приложение 1: Маркировъчни Табели/Стикери, използвани от ОСП Направление “Оценяване” – ТЕХНОТЕСТ АД