Възстановяване на прекратена регистрация на ППС

Тези прегледи се отнасят за ППС, на които е била прекратена регистрацията и впоследствие се възстановява. Издава се изпитвателен протокол, на  основание на който “Пътна полиция” възстановява регистрацията.

При тези прегледи се представят:

–           документ, удостоверяващ произхода на снетото от отчет превозно средство (оригинал или копие на стария регистрационен талон) или

–           удостоверение от “Пътна полиция” за снемане от отчет на ППС-то и

–           документ/и за собственост на ППС-то.

Прегледите се извършват на основание на:

Наредба № I-45/2000 на МВР – за регистриране, , отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркетата, теглени от тях.