(BG) Контакти

(BG)

(BG)

*Всички полета са задължителни

София 1000, ПК 13

София 1528, район Искър, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 10

(02) 973 91 40, 973 91 81

(02) 973 91 82, 0878 973 918

E-mail:

вътр. 201, 204, anketa@technotest.bg

или попълнете нашата електронна АНКЕТА

Технически пункт – София вътр. 260, 261, 262, 272,
(02) 973 91 40,
(02) 973 91 81,
0878 973 911
– за индивидуално одобряване на ППС – втора употреба, внесени от страни извън ЕС, ЕИП или Швейцария
– за регистрирани в България ППС с изменения в конструкцията,
– за възстановени ППС и ППС за учебна дейност
– за одобряване на типа на нови ППС
Технически пункт – София вътр. 230
(02) 973 91 45
0878 973 914
– за периодични технически прегледи вкл.
ADR-прегледи, СЕМТ
– за катализатори, ТЕМПО100 и др.
Техническо звено – Бургас (056) 84 82 63, 85 46 19, 85 23 82
0887 336 065
факс: (056) 85 43 31
– за регистрирани в България ППС с изменения в конструкцията,
– за възстановени ППС и ППС за учебна дейност
разход на гориво вътр. 288, 230
(02) 973 92 68, 973 91 45
сервизни тестове вътр. 224
стикери „ЗЕЛЕНА ЗОНА” вътр. 201, 274
stikeri@technotest.bg
механични изпитвания вътр. 266, 274
Сертификация на продукти за физическа сигурност вътр. 233, 234
0884 466 360
techno-cert@technotest.bg