(BG) Еко-Стикери за достъп до “Зелени Зони” в Дания

(BG)

Важно за пътуващите в Дания!

От 2011 г. регулациите в Дания, касаещи достъпа до т.нар. „Мiljøzonen” (Зелени зони), са в сила и за чуждестранни МПС. Достъпът до зелените зони е ограничен за товарни МПС с допустима пълна маса от 3,5 t и по-голяма. Предвижда се обособяване на зелени зони в и около почти всички по-големи градове в Дания, достъп до които имат МПС със залепен на предното стъкло специален Еко-Стикер.

Зелените зони обхващат индустриални зони / идеални и широки центрове / покрайнини на градове, в зависимост от конкретната зона и решенията на съответната градска управа. Навлизането в зелена зона се обозначава със знака показан вляво.

Как да закупите своя Еко-Стикер за достъп до Зелените Зони в Дания?

ТЕХНОТЕСТ АД издава Еко-Стикери за Дания след преглед на документи и изпращане на електронна заявка в съответните служби в Дания. Процедурата отнема до две раб. седмици. Всеки ЕКО-СТИКЕР съдържа инкорпориран регистрационния номер на МПС, за което се издава и не може да бъде ползван извън предназначение.

Всички товарни МПС с категории ЕВРО 4 и ЕВРО 5 покриват изискванията за получаване на ЕКО-СТИКЕР. За товарни МПС с категории ЕВРО 3 и по-ниска, с доказуемо инсталиран одобрен филтър за твърди частици, също може да бъде подадена заявка. Валидността на стикера започва от момента на поставяне в долния ляв ъгъл на предния прозорец на МПС и няма крайна дата. Поради напечатания на стикера рег. номер на МПС, в случаи на пререгистрация или смяна на преден прозорец, стикерът е необходимо да бъде издаден повторно.

Необходими документи (сканирани изображения с ф-ти .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .bmp, .doc, .docx, или цветно ксерокопие):

 • За товарни МПС с екологична категория ЕВРО 4 и ЕВРО 5:
  • Свидетелство за регистрация – част I (голям регистрационен талон) на МПС с попълнена графа V.9 (ЕВРО-категория).
  • В случаи, когато в талона не е посочена ЕВРО-категорията на МПС, е желателно да бъде представено копие от сертификат за ЕВРО-категория, или друг документ, удостоверяващ принадлежност на МПС към определена екологична (ЕВРО) категория като напр.: СЕМТ – ECMT Certificate издаден от производителя или негов упълномощен представител – Зелен с-т (протоколи от периодичните прегледи не се зачитат), COP или друг сертификат от производителя или негов упълномощен представител – на английски или немски език. Ако такъв документ не бъде представен, има риск да бъде издаден Еко-Стикер от по-ниска категория.
 • За товарни МПС с категории ЕВРО 3 и по-ниски:
  • Копие от Свидетелство за регистрация – част I (голям регистрационен талон) на МПС с попълнена графа V.9 (ЕВРО-категория)
  • Копие от документ, доказващ инсталацията на одобрен филтър за твърди частици на МПС;
  • В случаи, когато в талона не е посочена ЕВРО-категорията на МПС, е желателно да бъде представено копие от сертификат за ЕВРО-категория, или друг документ, удостоверяващ принадлежност на МПС към определена екологична (ЕВРО) категория.