55 години ТЕХНОТЕСТ: „Гаранция за сигурност“

н.с. инж. Драгомир Мицов

Тази година ТЕХНОТЕСТ АД отбеляза 55 ГОДИНИ от своето учредяване. Благодарим на всички наши колеги, партньори, клиенти и приятели за проявеното през годините доверие!

 

 

ОСП: Международно признаване на издаваните от ОСП Сертификати

 

 

 

Уважаеми клиенти,

От 24 февруари 2017 г. Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ е със статут на страна по Многостранното споразумение на Международния акредитационен форум IAF (IAF MLA) за областта Сертификация на продукти (по изискванията на стандарт ISO/IEC 17065).

Споразумението е за  взаимно признаване на прилаганите схеми за акредитация.

Това представлява изключителна стъпка в осигуряване на международно взаимно признаване на дейностите по оценяване на съответствието,  извършвано от органите за сертификация на продукти. За акредитираният орган по сертификация на продукти ТЕХНОТЕСТ – Направление „Оценяване“, този факт създава международна легитимност на издадените от него сертификати.

Актуални и бъдещи забрани за движение на товарни МПС в Австрия

Забраната за движение на товарни МПС с екологична категория „Евро 1” и по-ниска вече съществува в цяла Виена и в общините на източна Долна Австрия (Niederöstrerreich).

В Бургенланд (Burgenland) и в една голяма област на Долна Австрия е забранено изцяло движението на товарни МПС, регистрани преди 1991 г.

От 01 януари 2017 г. тази забрана е още по-строга: Във Виена и Долна Австрия забраната за движение вече важи и за товарни МПС с екологична категория „Евро 2”.

В много области на Щирия (Steiermark) вече е в сила забрана за движение на МПС с с екологична категория „Евро 2”, но за МПС с максимално допустима пълна маса от и над 7,5 тона.

От тази забрана за движение са засегнати следните пътни превозни средства:

Виена (Wien)

Всички товарни автомобили, независимо от масата на превозното средство – вкл. лекотоварни автомобили, ванове, фискални товарни автомобили ….. ако са регистрирани като товарни МПС (категории N1, N2 и N3).

  • Екологична категория ЕВРО 2 и по-ниска: от 01.01.2016 г.

Долна Австрия (Niederösterreich)

Всички товарни автомобили, независимо от масата на превозното средство – вкл. лекотоварни автомобили, ванове, фискални товарни автомобили ако са регистрирани като товарни автомобили (категории N1, N2 и N3)

  • Екологична категория ЕВРО 2 и по-ниска: от 01.01.2016 г.

Горна Австрия (Oberösterreich)

Всички МПС от категории N2 и N3 (товарни автомобили с максимално допустима пълна маса над 3,5 тона)

  • Екологична категория ЕВРО 2 и по-ниска: от 01.07.2016 г.

Щирия (Steiermark)

Товарни МПС над 7,5 тона, т.е. МПС от категории N2 и N3 с максимално допустима пълна маса над 7,5 тона

  • Екологична категория ЕВРО 2 и по-ниска.

Издаване на ЕКО-стикери:

От територията на България, Еко-стикери за товарни ППС с пълна маса над 3,5 тона могат да бъдат закупени от ТЕХНОТЕСТ АД.

Автомобили с пълна маса до 3,5 тона включително могат да получат съответен еко-стикер след представяне за физически оглед в оторизиран местен сервиз/пункт за технически прегледи или в центровете на ÖAMTC (Австрийски авто-мото-туринг клуб) или TÜV SÜD-Австрия. За безпроблемно и правилно определяне на екологичната категория е необходимо представянето на всики регистрационни данни, отнасящи се до тази категория.

В центровете на ÖAMTC в Австрия еко-стикерът струва 25 Евро. Санкцията за нарушаване на забраната за движение или за движение без еко-стикер или с фалшив еко-стикер възлиза на 2180 Евро.

ОСП: Промени в схемите, правилата и процедурите за сертификация

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че са направени промени в схемите, процедурите и правилата за сертификация на Органа за сертификация на продукти – Направление „Оценяване“ към ТЕХНОТЕСТ АД.

Причина за промените е резултата от анализа на получената обратна информация от заинтересованите страни и извършения преглед за функциониране на схемите за сертификация.

Като общо промените касаят редът за прилагане на схемите за сертификация вид „А” и вид „В”. Облекчава се процедурата за продължаване действието на предоставената  сертификация. Променени са сроковете и редът за провеждане на плановите надзори. Дава се право на клиента да изработва и поставя маркировъчни стикери върху продуктите. Направени са корекции в ценоразписа на услугите.

За повече сведения се запознайте с актуалната версия на Процедура за клиента и публикуваните в сайта документи, или се обърнете за допълнителна информация на посочените за целта контакти.

От Ръководството на ОСП

График за посещения на населените места през 2017г.

Уважаеми клиенти,

Предоставяме на Вашето внимание актуалния график за посещения на населените места през 2017г. от комисията на ТЕХНОТЕСТ – гр. софия за извършване на технически узаконителни прегледи на ППС.

Можете да достъпите графика и в .pdf формат – на страницата “ТЕХНОТЕСТ в страната”, или като кликнете тук.

За повече информация можете да се свържете с наш служител на посочените в страница “контакти” координати, или като кликнете тук.

– БЛАГОЕВГРАД: 17 януари, 19 април; 25 юли; 17 октомври

– ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ: 18 януари, 20 април, 26 юли, 18 октомври

– БУРГАС: Всеки работен ден в базата на „АВТОТРАНСПОРТ” АД- ВАРНА: 29 март, 28 юни, 4 октомври- ВЕЛИКО ТЪРНОВО: 24 януари, 25 април, 18 юли, 24 октомври- ВИДИН: 16 февруари; 10 августВРАЦА: 14 февруари, 30 май, 8 август, 7 ноември

– ГАБРОВО: 25 януари, 26 април; 19 юли; 25 октомври

– ДУПНИЦА: 21 март; 6 юни, 26 септемвриКЪРДЖАЛИ: 11 януари, 12 април, 12 юли, 13 септември, 15 ноември

– КЮСТЕНДИЛ: 31 януари, 5 април, 4 юли, 1 ноември

– ЛОВЕЧ: 8 март, 21 юни, 20 септември, 6 декември

– МОНТАНА: 15 февруари, 31 май, 9 август, 8 ноември

– ПАЗАРДЖИК: 7 февруари, 16 май, 15 август, 31октомври, 12 декември

– ПЛЕВЕН: 7 март, 20 юни, 19 септември, 5 декември

– ПЛОВДИВ: 10 януари, 8 февруари, 14 март, 11 април, 17 май, 13 юни, 11 юли, 16 август, 12 септември, 10 октомври, 14 ноември, 13 декември

– СЛИВЕН: 14 март, 13юни, 26 септември, 21 ноември

– СМОЛЯН: 15 март, 14 щни, 11 октомври

– СОФИЯ: Всеки работен ден от 8:30 до 17:00ч. в базата на „ТЕХНОТЕСТ” АД

– СТАРА ЗАГОРА: 22 февруари, 10май, 29 август, 28 ноември

– ХАСКОВО: 23 февруари, 11 май, 30 август, 29 ноември

– ЯМБОЛ: 15 март, 14 юни, 27 септември, 22 ноември

15 години партньор на TÜV

ТЕХНОТЕСТ отпразнува 15 години успешен съвместен труд с TÜV SÜD Auto Service. От 2001г. насам, фирмата е единствен партньор на престижната германска организация у нас, както и в по-голямата част от Източна Европа.

Двете компании са си сътрудничили в множество сфери и направления, но най-ценен за мен винаги е бил обменът на опит, който осъществяваме постоянно.”, каза инж. Боряна Милушева – Координатор в ТЕХНОТЕСТ АД.

 

Над половин век опит

Тази година ТЕХНОТЕСТ отбелязва 53 години от своето учредяване.

Благодарим за проявеното през годините доверие на всички наши колеги, партньори, клиенти и приятели!