Entries by ТЕХНОТЕСТ АД

ОСП: Международно признаване на издаваните от ОСП Сертификати

      Уважаеми клиенти, От 24 февруари 2017 г. Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ е със статут на страна по Многостранното споразумение на Международния акредитационен форум IAF (IAF MLA) за областта Сертификация на продукти (по изискванията на стандарт ISO/IEC 17065). Споразумението е за  взаимно признаване на прилаганите схеми за акредитация. Това представлява изключителна […]

ОСП: Промени в схемите, правилата и процедурите за сертификация

Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че са направени промени в схемите, процедурите и правилата за сертификация на Органа за сертификация на продукти – Направление „Оценяване“ към ТЕХНОТЕСТ АД. Причина за промените е резултата от анализа на получената обратна информация от заинтересованите страни и извършения преглед за функциониране на схемите за сертификация. Като общо промените касаят редът […]