55 години ТЕХНОТЕСТ: „Гаранция за сигурност“

н.с. инж. Драгомир Мицов

Тази година ТЕХНОТЕСТ АД отбеляза 55 ГОДИНИ от своето учредяване. Благодарим на всички наши колеги, партньори, клиенти и приятели за проявеното през годините доверие!