Технически прегледи, Проверки и Изпитвания на ППС – Обща информация

Направление „Технически прегледи, Проверки и Изпитвания на ППС“ към ТЕХНОТЕСТ АД обхваща водещият дял от дейността на фирмата, чиято пазарна позиция се обуславя от статута й на акредитирана изпитвателна лаборатория за транспортни изследвания, партнираща си с държавните ведомства, контролиращи безопасността в транспорта и участваща в транспонирането на европейските норми в българското законодателство.

В рамките на направлението се извършват прегледи, проверки и изпитвания в следните категории: (всички линкват към съответните им страници)