Технически прегледи, Проверки и Изпитвания на ППС – Обща информация

Техническите прегледи, проверки и изпитвания на ППС се извършват от ТЕХНОТЕСТ АД – Направление “Изпитвания”, акредитирано от ИА “Българска служба за акредитация”по изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 и определено като техническа служба от ИА „Автомобилна Администрация“.

Предоставяните в тази сфера услуги обхващат: