Регистър на Сертифицираните Продукти

От тук можете да изтеглите Регитър на издадените сертификати и техните притежатели:

Регистър на Сертифицирани Продукти (Български)