Регистър на Сертифицираните Продукти

От тук можете да изтеглите Регистъра на издадените сертификати и техните притежатели:

Регистър на Сертифицирани Продукти (Български)

Register of issued certificates for products and their owners (English)