Правила на Икономическата комисия за Европа към Организацията на обединените нации (ИКЕ-ООН)

ТЕХНОТЕСТ е нотифицирана техническа служба (Е34/В) на Република България по следните Правила на ИКЕ-ООН, регламентиращи единни условия за одобряване типа на нови ППС по отношение на системи/определени технически характеристики, одобряване типа на нови компоненти или отделни технически възли:

 • R 13     – спиране на автомобили и ремаркета
 • R 13-H – спиране на леки автомобили
 • R 24     – вредни емисии от МПС с дизелови двигатели
 • R 28     – устройства за звуков сигнал и сигнали
 • R 39     – устройство за измерване на скоростта, включително неговия монтаж
 • R 48     – монтиране на устройства за осветяване и светлинната сигнализация на превозни средства
 • R 49     – вредни емисии и частици от дизелови двигатели и вредни емисии от двигатели с принудително запалване, работещи на втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ.
 • R 51     – допустимо ниво на шума
 • R 58     – задна нискоразположена защита и нейното монтиране
 • R 59     – сменяеми шумозаглушителни системи
 • R 73     – странична защита на товарни ППС
 • R 84     – разхода на гориво на МПС с двигатели с вътрешно горене
 • R 89     – устройства за ограничаване на скоростта
 • R 93     – предна нискоразположена защита и нейното монтиране
 • R 105   – превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари

Тези Правила са част от Женевската спогодба за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания.

В съответствие с тези регулаторни актове се провеждат изпитвания и се издават протоколи, на база на които може да се извършва одобряване на типа на нови ППС, система, компонент или отделен технически възел.