Оценки и Експертизи по Методика

ТЕХНОТЕСТ АД извършва оценяване на съответствието на металните каси (контейнери, сейфове), шкафове, заключващи механизми и резачки за унищожаване на информационни носители, използвани за физическа защита на класифицираната информация съгласно изискванията на т. 1 от “Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация”.

Оценяването се извършва по изискванията на Процедура ПКИ-01 „Оценяване на съответствието на продукти за физическа защита на класифицираната информация”.

За извършване на услугата клиентът попълва и предоставя заявка с необходимите данни.

Методика

Процедура за Оценяване ПКИ-01

Заявка

Референции