Еко-стикери “Зелена зона” – Европа

В последните години, задълбочаващите се проблеми с мръсния въздух в населените местности доведоха до влизането в сила на регулации, касаещи вредните емисии на МПС и техния достъп до едни или други части от големите градове в Европа.

Общоприета и вече утвърдена практика в десетки градове в Австрия, Германия, Франция и Дания е обособяването на т.нар. «Зелени Зони» в и около големите градове – там, където качеството на въздуха е най-ниско.

Достъпът до тези зони е ограничен за определени МПС, които не отговарят на изискванията за екологичност, поставени от местните власти. Тези МПС, които отговарят на изискванията могат да се придвижват през «Зелената Зона», но единствено със залепен на предното стъкло специален Еко-Стикер. Регулациите са в сила както за местни, така и за чуждестранно регистрирани ППС – в т.ч. български!

Стикерът доказва принадлежността на МПС към една или друга екологична категория и спомага за контрола на движението в зоните – той е със специфична форма и оцветен в ярък цвят, което спомага за неговото ленсо разпознаване от местните органи на реда и пътна полиция, както и от контролните камери за видеонаблюдение на движението по пътищата. Административните наказания за неспазване на правилата в «Зелена Зона» в тези три държави могат да достигнат хиляди евро.

И в четирите държави, където тази практика е наложена – Германия, Австрия и Дания, се наблюдават преки положителни резултати по отношение качеството на въздуха и неговата запрашеност с фини частици, както и на шумовото замърсяване на градската среда.

Повече информация за Зелените Зони в ГЕРМАНИЯ можете да намерите ТУК.

Повече информация за Зелените Зони в АВСТРИЯ можете да намерите ТУК.

Повече информация за Зелените Зони в ДАНИЯ можете да намерите ТУК.

Повече информация за Зелените Зони във ФРАНЦИЯ можете да намерите ТУК.