Еко-стикери “Зелена зона” – Европа

Повече от петнадесет години ТЕХНОТЕСТ АД предлага на българския пазар услуги, доказващи нивото на сигурност, безопасност и надеждност на продукти за физическа защита срещу посегателства. Чрез оценяване на тяхното съответствие по изискванията на стандарти и нормативни актове, на всички заинтересовани лица се предоставя гаранция за нивото им на защита.

Оценяваните продукти за физическа защита срещу посегателства обхващат две основни групи:

– хранилища за ценности: сейфове, сейф-шкафове. АТМ сейфове и бази, трезорни помещения и трезорни врати, депозитни системи) и
– фасадни и интериорни елементи на сгради: врати, прозорци, капаци/щори, решетки и защитно остъкляване.

ТЕХНОТЕСТ прилага различни схеми и процедури за оценяване на съответствието на продуктите за физическа защита. Всяка една процедура е разработена в зависимост от оценяваните продукти, прилаганите стандарти и нормативни актове и интересите на заинтересованите страни. Тези страни могат да включват, но не се ограничават до: производители, доставчици, потребители, държавни регулаторни и контролни органи, застрахователи, други органи за оценяване на съответствието и други членове на обществото.

ТЕХНОТЕСТ си е поставило като цел, чрез въвеждане на съществуващите стандарти и добрите практики по прилагането им в Европейския съюз, да създаде предпоставки за формиране на потребителска култура и информираност на обществото за изискванията и критериите по оценяването на продуктите за физическа защита.