Изпитвания – Обща Информация

В лабораторията на Направление „Изпитвания” се извършват изпитвания за оценяване нивото на защита срещу посегателства на следните продукти:

  • хранилища за ценности (сейфове, АТМ сейфове и бази за банкомати, трезорни помещения, трезорни врати и депозитни системи);
  • фасадни и интериорни елементи на сгради (врати, прозорци, капаци (щори), защитни решетки и защитни стъкла).

При изпитванията се прилагат най-новите стандартни методи, регламентирани в европейските норми (EN), приети като български стандарти (БДС).

На основание направена заявка, от страна на клиента, се сключва договор за изпитване. За получените резултати лабораторията изготвя и предоставя на клиента протокол от изпитване.

Резултатите от проведените изпитвания могат да бъдат използвани от:

Производителите:

  • при първоначално разработване или усъвършенстване на техните продукти, като основание за извършване на корекции с цел постигане на изискваното или по-високо ниво на сигурност;
  • като основание за издаване на декларации за съответствие (експлоатационни показатели) за последващите произведени от тях продукти;
  • като доказателство пред Органа за сертификация на продукти за постигнатото ниво на защита на продукта.

Потребителите:

  • като доказателство за класът на устойчивост срещу взлом на съществуващи и използвани от тях продукти.

Лабораторията стриктно спазва изискванията за конфиденциалност, касаещи опазване фирмената тайна на своите клиенти. Достъпът до изпитванията се ограничава само до лицата от екипа и тези които контролират тяхната дейност.