Изпитвания на Хранилища за Ценности

В лабораторията се извършват изпитвания за определяне на класа на устойчивост срещу кражба с взлом на сейф-шкафове, сейфове, АТМ сейфове и бази, трезорни помещения, трезорни врати и депозитни системи.

Изпитванията се извършват с помоща на устройства за натоварване и набор от инструменти, като се прилагат стандартни методи посочени в:

  • БДС EN 1143-1 „Хранилища за ценности. Изисквания, класификация и методи за изпитване на съпротивлението срещу кражба с взлом. Част 1: Сейфове, АТМ сейфове, трезорни врати и трезорни помещения”;
  • БДС EN 1143-2 „Хранилища за ценности. Изисквания, класификация и методи за изпитване на съпротивлението срещу кражба с взлом. Част 2: Депозитни системи”;
  • БДС EN 14450 „Хранилища за ценности. Изисквания, класификация и методи за изпитване на съпротивлението срещу кражба с взлом. Сейф-шкафове”.

Клиентът може да заяви да се извършат отделни контролни изпитвания на образци от продуктите, касаещи само някои от техните елементи. Това се отнася и за изпитването на системата за закрепване на свободностоящите продукти при определяне якостта на тяхната анкерна връзка.

Клиентът следва да предостави на лабораторията образец за изпитване, съгласно изискванията посочени в цитираните стандарти, окомплектован с ключалки и анкерни болтове за закрепване. Образецът следва да бъде придружаван от техническа документация на продукта. Обемът на тази документация е посочен в т. 5 от цитираните стандарти.

На основание получените резултати се определя стойността на степента на съпротивление срещу кражба с взлом за частичен и пълен достъп и якостта на системата за закрепване (анкериране).