Изпитвания на Хранилища за Ценности

В лабораторията се извършват изпитвания за определяне на класа на устойчивост срещу кражба с взлом на сейф-шкафове, сейфове, АТМ сейфове и бази, трезорни помещения, трезорни врати и депозитни системи.
Изпитванията се извършват с помощта на комплекти инструменти и устройства за натоварване като се прилагат стандартни методи посочени в:

  • БДС EN 1143-1 “Хранилища за ценности. Изисквания, класификация и методи за изпитване на устойчивост срещу кражба с взлом. Част 1: Сейфове, АТМ сейфове, трезорни врати и трезорни помещения”;
  • БДС EN 1143-2 “Хранилища за ценности. Изисквания, класификация и методи за изпитване на устойчивост срещу кражба с взлом. Част 2: Депозитни системи”;
  • БДС EN 14450 “Хранилища за ценности. Изисквания, класификация и методи за изпитване на устойчивост срещу кражба с взлом. Сейф-шкафове”