Изпитвания на Фасадни и Интериорни Елементи на Сгради

С използване на разработен съгласно изискванията на стандартите универсален стенд, окомплектован с необходимите устройства, продуктите се подлагат на различни натоварвания за определяне тяхната устойчивост срещу взлом.

Изпитванията включват определяне на механичната якост срещу статични и динамични натоварвания и ръчна атака с инструмент съгласно стандартни методи посочени в:

  • БДС EN 1628 „Врати, прозорци, окачени фасади, решетки и капаци. Метод за изпитване за установяване устойчивостта при статично натоварване”.
  • БДС EN 1629 „Врати, прозорци, окачени фасади, решетки и капаци. Метод за изпитване за установяване устойчивостта при динамично натоварване”.
  • БДС EN 1630 „Врати, прозорци, окачени фасади, решетки и капаци. Метод за изпитване за определяне на устойчивостта срещу опит за ръчно разбиване”.

Клиентът следва да предоставя на лабораторията образец/и за изпитване, съгласно изискванията на стандартите, окомплектован/и напълно с обков и носеща рамка (каса) с използваните елементи за анкериране.

Образецът следва да бъде придружаван с техническа документация (Инструкция за монтаж) на продукта, касаеща начина на закрепване на носещата рамка към строителния отвор.

Максималният габаритен размер на отвора в стенда, използван за монтаж на окомплектования образец за изпитване е с размери – височина 2400 mm и широчина 2400 mm.

На основание получените резултати и извършената оценка на техните елементи (остъкляване и обков) посочените продукти се класифицират за определянe класa на устойчивост на взлом.