Изпитвания на защитни стъкла

За определяне класа на устойчивост на защитното остъкляване срещу ръчна атака се използва “Стенд за изпитване устойчивост на взлом на защитни стъкла HBDT-2009”.

Прилага се стандартен метод за изпитване с падащо тяло, посочен в:

– БДС EN 356 “Стъкло за строителството. Защитно остъкляване. Изпитване и
класификация на устойчивост срещу ръчна атака”.