За Потребителите на Сертифицирани Продукти

Уважаеми потребители на сертифицираните от нас продукти,

За да бъдете сигурни в съответствието със стандартите на закупуваните от Вас продукти за физическа защита, моля да имате предвид следното:

 1. Оценяване съответствието на продуктите от страна на ОСП – Направление „Оценяване“ – Технотест се отнася само и единствено за тяхния клас на устойчивост срещу кражба с взлом или куршуми. Оценката не включва останалите технически характеристики.
 1. Издадените сертификати касаят само и единствено посочените в тях конкретни типове и модели продукти. Всяка промяна в конструкцията и окомплектоването, извън допустимите (те могат да включват поставяне, като възможна опция, на допълнителна ключалка или пасивно устройство за аварийно заключване), която е извършена от производителя или направена по ваше желание, води до тяхното автоматично анулиране.
 1. Сертификатите не важат за продукт:
 • който не е окомплектован съгласно документите;
 • не е анкериран/монтиран съгласно изискванията;
 • върху който са извършени нерагламентирани промени.
 1. При закупуването от вас на сертифицирани от ОСП продукти е необходимо:
 • да се уверите че на сейфове, трезорни врати, депозитни системи и защитни стъкла са поставени задължителните маркировъчни табелки/стикери (виж Приложение 1);
 • да изисквате от производителя/търговеца необходимите документи, придружаващи сертифицирания продукт (копие от сертификата, заедно с посочените в него приложения и инструкците за монтаж и експлоатация);
 • да проверите валидността на предоставения сертификат – датата е посочена в документа. Номерът на сертификата е посочен и в маркировъчната табелка на хранилища за ценности. При съмнения, проверете информацията в „Регистър на издадените сертификати”;
 • да се уверите, че посочения продукт е окомплектован със съответните ключалки и елементи за закрепване, посочени в документите.
 1. Закрепването на продуктите (ако това не се извършва от доставчика) извършете с предоставените, като комплект в продукта, анкериращи елементи по предписания от производителя начин.
 1. За да се запази действието на сертификата не извършвайте сами и не възлагайте на неоторизирани лица промени в конструкцията и окомплектоването на продукта. При необходимост от ремонт или промени се обръщайте само към производителя/търговеца.

При неспазване на посочените изисквания ОСП – Направление „Оценяване“ – ТЕХНОТЕСТ не носи отговорност за причинени щети.

За повече информация, или при констатация на различия, се свържете с нас чрез посочените към сайта в раздел „Контакти“ телефони и електронна поща.

Приложение-1: Маркировъчни Табели/Стикери, използвани от ОСП Направление “Оценяване” – ТЕХНОТЕСТ АД

Референции